Onze club werd gesticht in de zomer van 1980 met 15 strijdlustige vissers:

Hiervan zijn 3 mensen nog steeds bij de club :

  • Omer Ruytinx
  • Robert Boeyen
  • Theo Herbots

Op 07-01-1981 hebben deze 15 leden met Jef Ballet, de overleden vader van Laurent, een afspraak gemaakt rond het gebruik van de vijver, gelegen rond het kasteel van Binderveld.
Dit gebeurde onder het voorzittersschap van Marcel Vanmechelen.

In 1983 werd schuchter gestart met het organiseren van een eerste clubkampioenschap. Sinds deze schuchtere start wordt er ieder jaar een wedstrijdprogramma afgewerkt.

Ondanks bescheiden middelen, maar onder impuls van de nieuwe voorzitter Roger Strauven , groeide in 1985 onze club uit tot 49 leden.

Het was de tijd dat de kantine bestond uit een houten afdakje of schelfje.
Onder het motto "GEEN IJS NIET VISSEN" zorgde iedere deelnemer voor het nodige ijs om bier en andere dranken gekoeld te houden. Inderdaad, ook toen werd al een pintje verzet voor, tijdens en na de wedstrijden.
Later werd ons schelfje vervangen door een werfwagen zijnde een veldhospitaal van een legercamion toen geleverd door de Boerkes van Sint-Truiden.
Het was ook de tijd dat het voorste stuk van de vijver bestond uit een hoge dijk (ong. 1 meter hoog) en dit werd tot schade en schande ondervonden want na enkele pinten was het niet zo evident om daar terug tegen op te kruipen.

Op 23-05-1985 werd onze club erkend in de sportraad van Nieuwerkerken.

Roger bleef voorzitter tot 1992. Wegens persoonlijke redenen nam Roger ontslag en ergens in een bruine kroeg of was het in een viskantine werd Romain Vranken overhaald om de fakkel over te nemen.
De positieve ontwikkeling en groei die onze club kende onder het voorzitterschap van Roger werd door Romain bestendigd en zelfs sterk uitgebreid.
Zijn enthousiasme, werklust en leiderschap, bracht hij over op de club en samen met een hard werkend bestuur veranderde het beekje rond het kasteel in een mooie vijver.

De werfkeet werd vervangen door een heuse gezellige kantine en werd voorzien van water en elektriciteit.
Den toog, die in "café De Mem", heel wat heeft meegemaakt zal zeker ook vele sterke verhalen kunnen vertellen over de belevenissen in onze kantine.

Met behulp van de brandweer en door toedoen van gespecialiseerde bedrijven van Michel Windmolders en Guy Dupont werd, voor een schappelijk prijsje, de vijver tot 3 maal toe uitgediept en gezuiverd.

Er werd een nieuwe bron aangeboord wat een goed waterpeil in onze vijver waarborgt.

De bereikbaarheid werd stelselmatig verbeterd zodat men zijn wagen achter de visstek kan parkeren. Dit geeft aan de iets minder mobiele leden ook de
mogelijkheid om hun hobby te beoefenen.

De formule van de clubkampioenschappen werd gewijzigd en het aantal wedstrijden werd uitgebreid.
Tijdens de 2 marathonwedstrijden wordt een middagmaal en een barbecue georganiseerd tot grote tevredenheid van iedereen.
Er worden 10 wedstrijden georganisseerd die meetellen voor het eindklassement. Leden die deelgenomen hebben aan 7 wedstrijden komen in aanmerking voor het eindklassement en ontvangen een naturaprijs.
Daarbuiten worden nog 6 losse wedstrijden gevist waarvoor de prijs na de wedstrijd wordt toegekend.

De prachtige naturaprijzen, waarvoor onze schatbewaarder Gustaaf gedurende het ganse seizoen de reclameacties nauwgezet opvolgd, worden uitgereikt op ons jaarlijks clubfeest.

Al het papperassenwerk wordt behartigd door onze secretaris, Boeyen Robert, die deze functie al uitoefend sinds het ontstaan van de club.

De wedstrijdresultaten en klassementen worden opgemaakt en op het infobord voorzien door Ruytinx Omer.

In het bestuur heeft iedereen zijn taak. Zo is elk bestuurslid 1 maal per seizoen van piket voor het kuisen van onze kantine.

Het vullen van de frigo's wordt op de juiste tijdstippen uitgevoerd door Eddy Christiaens. Hij is er zich ten volle bewust hoeveel belang we hechten aan een pintje gekoeld op de juiste temperatuur.

De kartrekkers voor het onderhoud van de vijver en de directe omgeving zijn Willy Antheunis , Romain Mekers en Dany Lenaerts. Willy is, na jarenlange inzet, intussen helaas overleden.
Minimum 1 maal per seizoen worden er grotere werkzaamheden aan de vijver uitgevoerd door het voltallig bestuur.

Na onze sluitingswedstrijd organiseren we een happy hour en in de late uurtjes wordt er nog "gespookt". Spook van dienst is Jozeph Jadoul.

In 2007 hield Romain Vranken het,als voorzitter, voor bekeken wegens het stilaan bereiken van de "prepensioenleeftijd".

Eddy Mekers werd toen gevraagd het voorzitterschap over te nemen.
Hij heeft dit aanvaard zich gesteund gevoeld door een enthousiast en hard werkend bestuur.

Romain zijn nog steeds actief als lid en werd benoemd tot erevoorzitters van onze club.

Door de goede verstandhouding , de vriendschappelijke sfeer in de club ,
de goed verzorgde vijver en het op peil houden van het visbestand zijn er jaarlijks nieuwe kandidaat leden.
Voor het seizoen 2011 zijn 97 leden ingeschreven. Hiermee bereikten we ook stilaan de limiet voor de vijver en accommodatie te Binderveld.

2011 is ook een belangrijk jaar voor onze vereniging. Na meer dan 30 jaar is de club genoodzaakt een andere locatie te zoeken tengevolge van de verkoop van het kasteel. In overleg met de nieuwe eigenaar van het kasteel moeten we alles in het werk stellen om het komende seizoen op een nieuwe locatie te vissen. Gezien onze club hierover pas eind van seizoen 2011 duidelijkheid kreeg, volgt een zoektocht met veel druk op de ketel.

Na vrijwel alle vijvers en plassen in onze buurt bezocht te hebben, werd uiteindelijk een overeenkomst bereikt om op een privé domein in Geetbets een bestaande vijver te verbeteren. Met veel enthousiasme wordt er door het voltallige bestuur en een aantal bereidwillige leden samen met de eigenaar keihard gewerkt aan vijver en accomodatie. Zo bebben we seizoen 2012 reeds ons volledig programma kunnen afwerken op deze nieuwe locatie. Weliswaar de eerste wedstrijden nog deels in de modder. Vanaf midden 2012 was zowel de vijver als de accomodatie tip top in orde en konden we stellen dat de verhuis volledig achter de rug was.

Voor 2013, 2014 en 2015 was het ons doel om de vangsten sterk te verbeteren door visuitzettingen en zo het amusement op het vroegere peil terug te brengen.

Deze seizoenen werden op elk gebied erg mooi. De sfeer was goed, we hebben onze paraplu nauwelijks moeten gebruiken en de vangsten waren zeer goed.

In het voorjaar 2016 hebben we de oevers verstevigd van de helft van de vijver . De tweede helft werd uitgevoerd in het najaar 2016.

Van deze werken zullen we jaren plezier hebben. Onze visplaatsen zullen zeer goed bereikbaar blijven.

Voor seizoen 2017 werd een visuitzetting van 60% Brasem en 40% Karper voorzien.

Door de vissterfte en de prijsstijging van de Brasem werden we genoodzaakt om meer Karper uit te zetten.

Seizoen 2018 heeft ons geleerd dat dit de juiste keuze was.

Voor seizoen 2019 werd hoofdzakelijk Karper uitgezet.Tevens werd 10 kg. Rietvoorn uitgezet in de kweekzone achter het net.

Wij hopen hierdoor ook eigen kweek kleine vis te krijgen waardoor we de spankracht bij het wedstrijdvissen kunnen verhogen.

Voor seizoen 2020 werd hoofdzakelijk Karper opgezet.

Dit seizoen werd echter overhoop gehaald door het Corona Covid 19 virus.

We hebben enkele wedstrijden moeten afgelasten. Ook ons jaarlijks clubfeest hebben we helaas moeten annuleren.

Begin 2021 werd gestart met het vaccineren van de wereldbevolking.

Hierdoor kwam het normale leven stilaan weer op gang in het voorjaar 2021 maar met een aantal beperkingen.

Alle voorbereidingen voor seizoen 2021 werden alleszins getroffen.

November 2020 werd er opnieuw 500 kg Karper uitgezet.

Toch werden we seizoen 2021 door Corona verplicht om nogmaals de wedstrijdkalender aan te passen en het clubfeest te annuleren. Het wedstrijdvissen werd gekenmerkt door zeer goede vangsten maar veel regen tijdens de wedstrijden. De vissterfte was dit jaar ook beduidend beter dan de voorbije jaren.

Oktober 2021 werd ook de Karper voor seizoen 2022 gezet.

Onze 3de Coronaprik heeft de vrijheid teruggebracht zodat we seizoen 2022 hebben kunnen afsluiten met een traditioneel clubfeest.

Voor seizoen 2023 werd opnieuw Karper uitgezet. Tevens werd 100 kg Graskarper gezet. Bijkomend werd 35 kg Baars gezet om de overlast van de Rasboras te verminderen.

Voor 2024 werd 500 kg Karper uitgezet.

De werkzaamheden aan vijver en accomodatie zijn intussen bezig en zullen klaar zijn voor de aanvang van het nieuwe seizoen.

Op naar een plezierig seizoen 2024.

.