REGLEMENTEN 39 ste CLUBKAMPIOENSCHAP 2022.


Algemene reglementen :

 • Er wordt ingeschreven bij aankomst. De visstek wordt bepaald door loting 1 1/4 uur voor aanvang van de wedstrijd.
 • Inschrijving bedraagt 5 €. Uitzondering is de zomermarathon, hiervoor bedraagt het inschrijvingsgeld 7 €.
 • De vijver is ingedeeld in 2 sectoren. De uitslagen van de sectoren worden in elkaar geschoven.
 • Er mag enkel worden met één handlijn met maximale lengte van 10 meter voor hengel en lijn.
 • De maximaal toegelaten haakgrootte is maat 10.
 • Er mag gevoederd en gevist worden met maden, granen, peulvruchten, wormen en viskorrel 130.
 • Viskorrel 130 wordt aan een democratische prijs voorzien door de club.
 • Het gebruik van een voedercupje is verboden.
 • Het onthaken van de vis gebeurd in een waterbak. Waterbakken zijn beschikbaar in de kantine.
 • Men deponeert de vis in het leefnet met de kop naar beneden.
 • Er mag slechts 20 kg per leefnet aanwezig zijn. Het gewicht boven 20 kg wordt dubbel afgetrokken van het totaal.
 • Tijdens de weging worden de vissers geacht op hun visplaats aanwezig te zijn.
 • Men dient zelf zijn leefnet uit het water te halen. Eventuele klachten nadien worden niet aanvaard.
 • PUNTEN : 1 punt per gram voor alle wedstrijden.
 • Het resultaat van een visser die alleen vist bij koppelwedstrijden wordt vermenigvuldigd met 1.5
 • Een gehaakte vis over de voederplek van uw buur laten zwemmen moet ten stelligste vermeden worden.
 • Tijdens de wedstrijd mag men geen emmers uitgieten en geen restvoeder in de vijver gooien.
 • Bij het verlaten van de visplaats moet alles netjes opgeruimd zijn.

Avondwedstrijden en sluitingswedstrijd :

 • Het inschrijvingsgeld wordt verdeeld tussen de winnaars. 1 winnaar per 3 deelnemers.

Zomermarathon trio 16-07-2022 :

 • Het trio wordt gevormd door minimaal 2 leden van de club zelf te kiezen.
 • De derde deelnemer mag een lid van de club of een niet aangesloten persoon zijn.
 • Er wordt gevist van 10:00 tot 12:00 van 14:00 tot 16:00 en van 16:30 tot 18:30 met 2 pauzes.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 7 € en wordt verdeeld tussen de winnaars.1 winnaar per 3 deelnemers.
 • Verplichte inschrijving op voorhand en uiterlijk op 09-07-2022.

Marathon & Barbecue 04-09-2022:

 • Er wordt gevist van 9:00 tot 17:30 met een pauze van 12:30 tot 14:00.
 • Verplichte inschrijving op voorhand en uiterlijk op 21-08-2022.
!!! Het niet naleven van de reglementen kan leiden tot diskwalificatie !!!

Prijsuitreiking :

 • Iedereen die 7 van de 10 wedstrijden met €-teken heeft gevist wordt beloond met een waardevolle naturaprijs.
 • Diegene met het minste punten is kampioen.
 • Bij gelijkheid van punten wint het grootste gewicht.
 • De prijsuitreiking zal gebeuren tijdens het jaarlijks clubfeest.